Strona Główna

TWORZYMY SILNE MŁODE POKOLENIE.

Dobry Temat to pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny.

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 14 – 19 lat) gotowy do przeprowadzenia w warunkach edukacji stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń na: 577 700 914 lub napisz: dobrytemat@wyplyn.pl

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny
UCZNIÓW
NAUCZYCIELI
SZKÓŁ

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Nowoczesne i praktyczne materiały

01

Dziesięć 35-minutowych angażujących filmów

Angażujące i interesujące filmy Video dostosowane do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie.

350 min. materiału video
02

Praktyczny podręcznik i materiały uzupełniające

Opracowane przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (dr. Wiesława Poleszaka).

156 stron praktycznej wiedzy
03

Zaawansowany system informatyczny

Przydatne narzędzia ewaluacyjne, interaktywne ankiety dla uczniów i nauczycieli.

Intuicyjny interfejs serwisu

Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do elitarnego grona uczestników naszego rewolucyjnego programu!

Kluczowe kompetencje

Uczymy radzić sobie z kryzysami.

“Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne..

Zapobieganie uzależnieniom
Zarządzanie emocjami
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Radzenie sobie z przemocą
Rozwiązywanie problemów
Współpraca i komunikacja
Wyznaczanie celów
Stawianie czoła wyzwaniom

POZNAJ NAS

Autorzy projektu

Program “Dobry Temat” jest autorskim projektem Fundacji “Wypłyń na Głębię” – realizującej projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi, opierające się o nauczanie zdalne (e-learning) oraz hybrydowe (blended learning) – mieszane formy edukacji dostosowane do obecnych czasów, w których obostrzenia pandemiczne w sposób szczególny dotykają młodzieży i systemu nauczania. Pierwszy zdalny projekt edukacyjny Fundacji otrzymał w październiku 2019 roku Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Wszystkie materiały programu “Dobry Temat” powstają we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki i profilaktyki. Autorami treści projektu są:

dr Wiesław Poleszak

Współtwórca programu, autor podręcznika „Dobry Temat”.

Jan Mela

Prowadzący program „Dobry Temat” (od roku szkolnego 2022/2023).

Piotr Szwędrowski

Pomysłodawca i główny menadżer programu „Dobry Temat”.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt „Dobry Temat” realizowany jest przez Fundację Wypłyń na Głębię

Projekt jest realizowany przez Fundację “Wypłyń na Głębię” we współpracy z ekspertami do spraw pedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja konsekwentnie realizuje swoją misję jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

FINANSOWANIE I WSPARCIE

Współfinansowanie projektu

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach NPZ na lata 2021-2025 przekazanych przez MEiN w ramach zadania pod nazwą Pozytywna szkoła.

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach NPZ na lata 2021-2025 przekazanych przez MEiN w ramach zadania pod nazwą Pozytywna szkoła.