O programie

Czy obserwujesz wśród młodych ludzi:

obniżone poczucie własnej wartości,
„znudzenie życiem” i przyjmowanie postawy bierności,
brak akceptacji siebie oraz nieznajomość swoich własnych stron i talentów,
ostrożność w nawiązywaniu nowych znajomości w świecie rzeczywistym (offline),
brak współpracy w klasie, konfliktowość lub obawę przed zaangażowaniem w relacje,
trudności z radzeniem sobie ze stresem?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń na: 577 700 914 lub napisz: dobrytemat@wyplyn.pl

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny
kluczowe obszary kompetencji

Tworzymy silne młode pokolenie

Cały program opracowaliśmy z myślą o wzmocnieniu najważniejszych, uniwersalnych kompetencji.

Stawianie czoła wyzwaniom

Wyposaża w umiejętności adaptacyjne, które pozwalają skutecznie radzić sobie z nieprzewidzianymi przeciwnościami.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości:

Kształtuje pewność siebie i pozytywny obraz siebie, promując zdrowe relacje z otoczeniem.

Zapobieganie uzależnieniom

Uczy młodzież rozpoznawania i unikania czynników ryzyka, prowadzących do uzależnień od substancji i zachowań.

Efektywna komunikacja

Uczy efektywnego komunikowania się, słuchania innych i pracy w zespole w różnorodnych sytuacjach

Radzenie sobie z przemocą

Dostarcza narzędzi do identyfikacji, unikania i reagowania na sytuacje przemocowe w różnych kontekstach.

Rozwiązywanie problemów

Rozwija zdolność do analitycznego myślenia, podejmowania decyzji i znajdowania skutecznych rozwiązań

Wyznaczanie celów

Pomaga w określaniu osobistych aspiracji, planowaniu kroków do ich osiągnięcia i monitorowaniu postępów.

Zarządzanie emocjami

Pomaga w rozpoznawaniu, nazywaniu i skutecznym radzeniu sobie z trudnymi emocjami w codziennym życiu.


NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE

Angażujące lekcje

„Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmówm

Filmy inspirowane są klimatem YouTube’owych vlogów

platforma e-learningowa

Za jej pomocą nauczyciele w prosty sposób realizują program w placówce

Nowoczesne oprogramowanie

Pozwala – między innymi na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych

podręcznik do programu

Opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki – dr. Wiesława Poleszaka

Interaktywne anonimowe ankiety

Dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć – decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna

KTO PROWADZI DOBRY TEMAT?

Z Jankiem Melą na czele

Janek Mela

podróżnik, szkoleniowiec motywacyjny i działacz społeczny

Najmłodszy w historii (w wieku 15 lat) zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Swoim życiem udowadnia, że warto mieć marzenia i dążyć do wyznaczonych celów, przekraczając bariery i własne słabości.

Dziś poprzez własną historię inspiruje młodzież do życia pełnego pasji!
Przemawiając do młodych ludzi z dystansem i poczuciem humoru, skłania ich do refleksji i motywuje do kroczenia ku marzeniom. Zachęca do podejmowania odważnych decyzji i wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

ZOBACZ FRAGMENTY NASZEGO PROGRAMU

Zajrzyj do środka

Janek Mela

Fragment lekcji czwartej pt. „Komunikacja” z udziałem Janka Meli.

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Panel wykładowy dla nauczycieli o poruszający tematykę samobójstw wśród młodzieży.

Janek Mela

Fragment „Szkolenia dla rodziców”, integralnej części programu „Dobry Temat”.

Dlaczego Dobry TEMAT?

Dlaczego profilaktyka jest potrzebna?

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny

Projekt „Dobry Temat” jest niezbędny w kontekście współczesnych wyzwań, z jakimi mierzy się młodzież. Badania przeprowadzone przez NASK wskazują, że młodzież doskonale opanowała techniczne aspekty korzystania z sieci, ale ich świadomość zagrożeń jest niewystarczająca. Co więcej, tylko nieco ponad połowa badanej młodzieży (56,2%) potrafiła właściwie zidentyfikować i zareagować na zagrożenia w sieci.

Inne badania wskazują na kryzys psychiczny wśród dzieci, które wracają do szkoły po długim okresie izolacji spowodowanej pandemią. Ponadto, w kontekście globalnych wydarzeń, takich jak konflikt na Ukrainie, młodzież w Polsce jest narażona na dodatkowe stresory, takie jak napływ uchodźców i konsekwencje społeczne z tym związane.

W świetle tych badań, projekt „Dobry Temat” stanowi kluczowe narzędzie w edukacji i wsparciu młodzieży, pomagając im stawić czoła zagrożeniom cyfrowego świata, kryzysom psychicznym oraz globalnym wydarzeniom wpływającym na ich codzienne życie.

Manager Projektu

Pełnomocnik Zarządu Fundacji “Wypłyń na Głębię”. Pomysłodawca i współautor programów profilakty-cznych (m.in. “Dobry Temat”, “Dobra Opcja”, czy “Skazany na wolność” w ramach którego odwiedził 74 zakłady karne jako mówca) oraz ewangelizacy-jnych (np. KATECHEZA 2.0).

Ze względu na swoje – często trudne – doświadczenia z młodych lat, w swojej misji życiowej stara się maksymalnie skupiać na młodzieży, wspierając ich drogę w odkrywaniu pasji, radości życia i talentów, wykorzystując nowoczesne narzędzia. Terapeuta zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym. W przeszłości przedsiębiorca, pełnił także funkcje managerskie i dyrektorskie

Naszym nadrzędnym celem jest kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi w taki sposób, aby w przyszłości, jako świadome i produktywne jednostki, tworzyli nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji i radości życia, wolne od uzależnień – głosi motto fundacji.

Dobry Temat - Hybrydowy program profilaktyczny
Piotr Szwędrowski